Markedsforing

Traditionel markedsføring virker (stadig)

Traditionel markedsføring er efter sigende fortid. I dag foregår alt online og dermed bør dine marketingaktiviteter koncentrere sig om Facebook, Google og andre digitale platforme. Selvom det ganske rigtigt for de fleste ikke er nogen god idé at investere i en annonce i telefonbogen (som i øvrigt er død og begravet), betyder det ikke, at andre mere traditionelle marketingkanaler ikke bør indgå som et led i din markedsføringsstrategi – snarere tværtimod. I denne artikel kigger vi nærmere på hvorfor og i hvilket omfang konventionel markedsføring til stadighed er en rentabel investering.

Nå et offline-publikum

Selvom størstedelen af Danmark efterhånden er på Facebook eller bruger Google, er vores adfærd og brug af medierne vidt forskelligt, og det er noget, enhver virksomhed bør have med i sine overvejelser i forbindelse med valg af strategi. Er dit publikum i høj grad offline, nytter det ikke noget at afsætte halvdelen af marketingbudgettet til Facebook-annoncering eller AdWords.

I denne forbindelse er det alfa og omega at kende sin målgruppe. Ellers risikerer du at poste penge i en ineffektiv kanal. Hvis dit publikum foretager sine købsbeslutninger eller indhenter information offline, skal du naturligvis være til stede, hvor de er – eksempelvis i form af en TV-reklame eller annonce i avisen. Traditionel markedsføring kan være svært at måle på og evaluere, hvilket selvfølgelig er en ulempe, men på den anden side kan omkostningen ved ikke at være synlig koste dyrt.

Det ene udelukker ikke det andet

Rigtig mange ser (desværre) markedsføring som et “enten/eller”-spørgsmål, hvilket bevirker, at det ene som regel udelukker det andet. Vil du gerne strikke en ambitiøs og omfattende marketingstrategi sammen, bør du dog snarere se din markedsføring som “både/og”. Ved at bygge dine marketingaktiviteter op om to i princippet uafhængige ben eksponerer du dig indledningsvist for mindst mulig risiko. Desuden opnår du mulighed for at nå forskellige kunde- og målgrupper.

Attribution sikrer salget

Som nævnt skal traditionel markedsføring ikke ses som et alternativ, men snarere et supplement til digitale indsatser. Dette skyldes hovedsagligt teorien om “attribution”, der forudsætter, at et individ skal påvirkes flere gange, førend vedkommende beslutter sig for at foretage et køb eller en handling. Netop her kan traditionelle markedsføringsredskaber vise sit værd. En TV-reklame eller en fysisk skilteløsning skaber den indledende opmærksom, der resulterer i en Google-søgning, som resulterer i et kig på Trustpilot, der overbeviser kunden om at købe. Købsrejsen starter med afsæt i en traditionel reklame, som indleder den digitale rejse og yderligere påvirkninger, der medvirker til at skabe den afsluttende konvertering.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *