Droneteknologi

Droneteknologien vil revolutionere fragtbranchen

Amazons nyeste fragtkoncept med droner vil med tiden kunne revolutionere hele fragtbranchen. Fragtkonceptet går i sin enkelhed ud på, at kunderne bestiller et givent produkt på Amazons hjemmeside, hvorefter en drone leverer pakken på kundens adresse inden for mindre end 30 minutter. Tiden, der går fra bestillingen indtil modtagelsen, bliver således væsentlig kortere end det nogensinde har været muligt før. Fragtkonceptet vil således kunne revolutionere måden, hvorpå produkter og varer bestilt fra online webshops leveres. Servicen er dog endnu ikke trådt i kraft. Fragtkonceptet er nemlig i et meget tidligt stadie, hvor der endnu kun er lavet få testforsøg.

Hurtig levering når nye højder

Selvom Amazons nye fragtkoncept endnu ikke har set dagens lys, baner konceptet vejen for helt nye måder at medtænke og praktisere fragt på inden for e-handelsbranchen. Hvis det nye fragtkoncept bliver godkendt og taget i brug i praksis, vil det betyde, at forbrugerne kan bestille et givent produkt online og modtage det inden for meget kort tid. Det betyder, at forbrugerne ikke længere skal vente 2-5 arbejdsdage på at få deres varer leveret. I stedet vil de med det nye koncept kun skulle vente maksimalt 30 minutter. Konceptet bliver kaldet Prime Air, hvilket måske er begrundet i fragtmetoden, der foregår i luften. Det er dog endnu uvis, hvorvidt Amazon kommer til at praktisere Prime Air fragtmetoden inden for den nærmeste fremtid.

Amazons nye fragtkoncept må dog uanset hvad siges at følge med tidens udvikling. Droner er blevet mere og mere populære, hvorfor det i dag ikke længere er et sjældent syn. Den nuværende fragtbranche kan derfor forberede sig på væsentlige logistiske omlægninger, hvis droner bliver fremtidens foretrukne fragtmetode.

Den nye fragtmetode vil desuden give forbedret muligheder for e-handelsbranchen, der i høj grad er afhængig af fragtbranchen. Når kunderne ikke længere skal vente flere dage på at få deres produkter leveret, vil e-handelsbranchen muligvis kunne opleve endnu en stigning i interessen for e-handel sammenlignet med, hvad de hidtil har oplevet.

Høje krav til emballage og indpakning

Amazons nye fragtkoncept vil betyde store fragtmæssige ændringer for diverse webshops, hvis dette bliver en realitet. Det giver hele e-handelsbranchen nye muligheder for at handle med letfordærvelige varer og lignende. Hele e-handelsbranchen står således over for nye udfordringer og muligheder for koncept- og produktudvikling.

Det er dog ikke kun fragtmetoden, der kommer til at have betydning for diverse webshops. Med nye fragtmetoder følger nemlig nye krav til emballage og indpakning. De fleste webshops vil derfor stadig have brug for emballage til at sikre produkterne. Der er nemlig ingen kunder, der er interesserede i at modtage beskadiget varer – uanset om disse varer ankommer med drone eller ej. Albe Emballage har fx et stort og varieret udvalg af emballager, hvorfor der forefindes emballager til enhver tænkelig fragtmetode.

Det er dog som sagt endnu uvist, hvorvidt Amazons nye fragtmetode bliver en realitet. Indtil videre er dronen blevet testet i England. Her bestilte en mand en af Amazons Fire Tv-bokse og en pose popcorn. Allerede efter 13 minutter var varerne ankommet med dronen. Manden skulle således blot hente varerne i sin have, hvor han havde lagt en QR-kode, der gjorde det muligt for dronen at finde frem til mandens adresse. Det særlige ved Amazons nye fragtkoncept er nemlig, at dronepiloten ikke har udsyn til dronen. Dette er normalt ikke lovligt, men Amazon har fået tilladelse til at teste konceptet i tyndtbefolkede områder i England.

Ud over Amazon er der også enkelte andre udbydere, der tester lignende fragtkoncepter. Det er dog hidtil uvis om levering med droner bliver en realitet i fremtiden, der kommer til at ændre hele fragtbranchen eller ej.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *